Helsingkrona Nations valberedning utlyser poster på fyllnadsval

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på seniorsmötet den 6 september 2017

Fyllnadsval om knappt ett läsår:
(20170907–20180631)


Lokalförman: Teknik
PR-förman: Redaktör
Internationell Sekreterare

Fyllnadsval om en termin:
(20170907–20171231)


IT-förman: Operator

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/8 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Intervjuer kommer hållas under vecka 35.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén

Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Magdalena Signäs & Robert Nyberg