Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande post skall tillsättas på seniorsmötet den 11 oktober 2017

 

Fyllnadsval om knappt ett läsår:


(20170907–20180631)


Lokalförman: Teknik

 

 

 

 

Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 24/9 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Intervjuer kommer hållas under vecka 39.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Magdalena Signäs & Robert Nyberg