Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till seniorsmöte den 6 september 2017

Mandatperiod om knappt ett läsår:

(20170907-20180630)

Internationell Sekreterare

Marlaina Lahger

Att vara utbytesstudent är inte alltid det lättaste. Ett nytt land, en ny stad och ett främmande studentliv. För att underlätta välkomnandet av utbytesstudenter behövs en person som är öppen, positiv ochinkluderande. Valberedningen väljer därför att nominera Marlaina Lahger till posten som internationell sekreterare. Hon har själv upplevt hur tufft det kan vara att komma till Lund som utbytesstudent och hennes ambition är att de internationella studenterna ska känna sig välkomna, omhändertagna och inkluderade i nationen för att kunna locka ännu fler internationella studenter till Helsingkrona.

Valberedningen var eniga i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen

 

PR-förman: Redaktör

Emelie Malmquist

PR-förman: Redaktör är en post som är beroende av en driven person som jobbar framåt. Det behövs engagemang och energi, men också kunskap och ödmjukhet för att vara spindeln i nätet på en tidningsredaktion. Med grund i tidigare erfarenheter av marknadsföring och att driva igenom projekt väljer Valberedningen att nominera Emelie Malmquist till posten som   PR-förman: Redaktör. Emelie har intressanta visioner kring både Redaktörsposten i synnerhet och PR-utskottet i allmänhet, vilket inger en lysande framtidsutsikt för både Helsingkrona och speciellt Helsingkroniten.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen

 

Lokalförman: Teknik

Vakant

 

Mandatperiod om knappt en termin:

(20170907-20171231)

 

IT-förman: Operator

Jonas Hellman

IT-förman: Operator innefattar främst administrering och underhåll av Helsingkronas servrar. Samtidigtutgör posten ett viktigt kugghjul inom IT-utskottet där mycket av arbetet karaktäriseras av felsökning ochutveckling av diverse internet-relaterade funktioner för Helsingkrona Nation. Jonas studerar fjärde året påteknisk fysik med en masterinriktning på programvara. Utöver ett tidigt och gediget intresse för datoreroch teknik, så har han även tidigare erfarenheter inom IT genom dels eget företagande, men också genomkonsulterande inom IT-relaterade frågor på andra nationer i Lund. Vidare är problemlösning något somJonas har ett brinnande intresse för, och han stimuleras av nya utmaningar. Kombinationen av en bred erfarenhet, samt intresset av att ständigt lära sig nya saker inom IT gör att valberedning anser att Jonaskommer att bidra med stor nytta. Detta dels som IT-förman: Operator, men också som komplement inom Helsingkronas IT-utskott.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 september kl 17:59.


Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Robert Nyberg & Magdalena Signäs