Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till val på seniorsmöte 2 den 11 september 2017

Mandatperiod om knappt ett läsår:

(20171012-20180630)

Lokalförman: Teknik

Arvid Waldén Myhlback

Arvid är en engagerad person med stort intresse för teknik har erfarenheter från husutskottet på teknologkåren, som teknikansvarig för spegatspexet samt som ordförande för Lundapyrot. Han har en vilja att utveckla både ljud och ljus vilket vi i valberedning är mycket positiva till. Valberedningen är enig i sitt beslut. 

Valberedningen är eniga i sitt beslut.  

Joey Erichsen har inte deltagit i beredningen

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 9/10 september kl 17:59.


Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Robert Nyberg & Magdalena Signäs