Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till val på Nationsmöte 2 den 30:e november 2017

 

Mandatperiod om ett kalenderår:

(20180101-20181231)

Arkivarie

Rebecca Frankel

Med nyfikenhet, struktur och en stark vilja att förbättra arkivet har Rebecca under det senaste året arbetat som Arkivarie. Ett år går fort bland odaterade bilder, gamla spexmanus och mystiska prylar, och med det i åtanke känner sig valberedningen sig säkra på att Rebecca kommer göra nationens arkiv ännu mer strukturerat, lättarbetat och intressant genom ännu ett år på posten. Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Alumniförman

Vakant

 

Fanbärare

AnnA Olsson

Anna har ett gediget nationsarbete som barmästare, cocktailförman och sittningsförman bakom sig och kommer anta posten Fanbärare med stort engagemang, glädje och ansvar. Med Anna som Fanbärare får Helsingkrona Nation en utmärkt ambassadör och någon som kommer hålla fanan högt och med stolthet under de många akademiska högtiderna.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

PR-Förman: Film

LucaS Kjellin Gardebrand

Filmning, klippning, redigering, visualisering, eller ljudinspelning, har nationen ett problem med något av ovan nämnt eller något annat som rör filmarbete kommer Lucas lösa problemen galant. Lucas har filmintresset sedan barnsben och har redan visat framfötterna på nationen genom sitt arbete med balfilmen och eventklubbsfilmer. Tidigare har han varit ansvarig för filmarbetet på M-sektionen, där han studerar, och har där visat mycket stor skicklighet och kunskap inom filmskapande. Med Lucas som PR-Förman: Film kommer nationens marknadsföring nå nya nivåer och valberedningen är övertygad om att Lucas är mer än redo att axla den nya posten PR-Förman: Film.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

PR-Förman: foto

Clara Marcio

Clara har sedan hon som litet barn lekte med sin mammas kamera haft ett stort intresse för fotografering. Hon har fotat en hel del på fritiden och resor men även hjälpt till som fotograf på diverse studentikosa evenemang. Hon har även erfarenhet av redigering och gick under sina gymnasieår film och foto. Clara har stora ambitioner och goda idéer hur posten fotoförman kan utvecklas och är redo för alla utmaningar som kommer i hennes väg. Valberedningen väljer att nominera Clara till fotoförman med stort förtroende att hon kommer sköta jobbet helt galant.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs, Kewin Erichsen och Joey Erichsen har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Lokalförman: säkerhet

Vakant

 

Internationel sekreterare

Vakant

 

IT-förman: operator

Jonas Hellman

Jonas har under den här terminen suttit på posten IT-förman: Operator med mycket gott resultat. Jonas studerar till vardags ett mastersprogram med inriktning på programvara och har ett stort intresse för datorer, nätverk och teknik. Med Jonas driv och positiva attityd får IT-utskott en nyfiken medlem som gillar problemlösning, felsökning och som har en ständig vilja att lära sig ännu mer om IT. Valberedningen är övertygade om att nations IT-system är i trygga händer med Jonas som Operator.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Klubbförman

Philip ohlin

Philip har under sitt år som Notarie jobbat tillsammans med sittande klubbförmännen för att göra Helsingkronas eventklubbar till ännu större, bättre och roligare. När han nu går av Notarieposten anser valberedningen att hans breda kompetens och erfarenhet kring arbetet runt eventklubbarna är viktigt att behålla för att fortsätta bedriva god klubbverksamhet. Philip har spännande idéer kring hur både schlagernatt och eventklubbarna kan fortsätta utvecklas och valberedningen ser framemot att Helsingkronas klubbar även i framtiden kommer hålla hög nivå med hjälp av Philip som klubbförman.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Novischförman

Emma erlandsson

Emma kom till Helsingkrona VT17 och deltog självklart direkt i nationens novischperiod. Väl där såddes ett frö om att själv vilja vara med att arrangera novischperioden och på så sätt välkomna nya människor till nationen på samma positiva sätt som hon själv blivit mottagen. Med Emma som Novischförman kommer nationen få en person som är glad, positiv och utåtriktad, något som kommer vara till stort gagn när nya novischer ska välkomnas in i gemenskapen och värmen som återfinns i Lunds största nation, Helsingkrona.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Övermarskalk

Niklas uhlin

Posten Övermarskalk innebär att man är ytterst ansvarig för planeringen av Helsingkronas årliga bal - Snörsjöaorden. Viktiga egenskaper som posten kräver är att man är välstrukturerad, driven, samt har en brinnande motivation att genomföra arbetet. Därför har Helsingkrona nations valberedning valt att nominera Niklas Uhlin. Då Niklas varit marskalk under de två senaste balerna för Helsingkrona, har han skaffat sig en mycket god bild och erfarenhet om hur en balkväll i Helsingkronas tecken ser ut. Att han dessutom är extremt peppad inför dett ärofyllda uppdrag, gör honom till en väl lämpad kandidat.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Spexförman

Ebba busch

Ebba har varit sektionschef över pr-sektionen i spexet, en sektion som hon även varit med och startat upp. Sektionen har utvecklats och är idag ansvarig för bland annat marknadsföringen av spexet och att göra spexets programblad. Ebba vill höja kvalitén på spexet med det lilla, bland annat har Ebba visioner om att börja sälja biljetter till spexet via internet.

Amanda Franzén har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

 

Två revisorer för helsingkrona nation

 

Johan Eking

Valberedningen har fortsatt förtroende för Johan i sin roll som revisor för Helsingkrona Nation. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Johan Forsgren

Valberedningen har fortsatt förtroende för Johan i sin roll som revisor för Helsingkrona Nation. Valberedningen är enig i sitt beslut

 

 

 

Två revisorssuppleanter till helsingkrona nation

 

Vakant

 

 

Revisor för helsingkronagården

 

Kjell Nilsson

 

Valberedningen har fortsatt förtroende för Kjell i sin roll som revisor för Helsingkronagården. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Revisorssuppleant för helsingkronagården

 

Anette Olsson

Valberedningen har fortsatt förtroende för Anette i sin roll som revisorssuppleant för Helsingkronagården. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Revisor för helsingkronas stipendiefonder

 

Kjell Nilsson

Valberedningen har fortsatt förtroende för Kjell i sin roll som revisor för Helsingkronas stipendiefonder. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Revisorssuppleant för helsingkronas stipendiefonder

 

Anette Olsson

Valberedningen har fortsatt förtroende för Anette i sin roll som revisorssuppleant för Helsingkronas stipendiefonder. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Sexmästare

Maria framgård

Genom noggrant och ambitiöst arbete har Maria förberett sig för den nya posten Sexmästare. Att posten är ny ser hon som en spännande utmaning och Maria kommer gå in i rollen som Sexmästare med energi, struktur och en vilja att förbättra och definiera posten, något som valberedningen ser mycket positivt på. Sexmästarna arbetar mycket mot externa parter och med Maria som Sexmästare kommer nationens fina rykte bibehållas och förhoppningsvis fortsätta att spridas genom nya och gamla samarbeten.

Valberedningen är ej enig i sitt beslut (Röstsiffror 2-1)

Amanda Franzén och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Mandatperiod om två kalenderår

(180101-191231)

Fem ledamöter av seniorskollegium

Philip ohlin

Med ett år som Helsingkronas första heltidsarvoderade Notarie i bagaget anser valberedningen att Philip sitter på mycket värdefulla erfarenheter för Seniorskollegiet och speciellt för utvärderingen av just notarieposten. Han visar dessutom på ett fortsatt brinnande engagemang för nationens framtid och vill bland annat vara med och sparka igång renoveringsarbetet i Gillestugan.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

Boman lyngfelt

Boman satt under läsåret 2016-2017 som Kurator på Helsingkrona och har under denna termin varit ordförande för Kuratorskollegiet - de tolv studentlundsanslutna nationernas samarbetsorgan. Han sitter på mycket relevant och aktuell kunskap om hur studentlivet i stort står idag och vilka utmaningar som finns framöver. Kunskap som Seniorskollegiet kommer ha stor glädje av.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

Erika alm

Erika har under sina terminer i Seniors hitintills bland annat varit aktiv i Ekonomigruppen, Verksamhetsutvecklingsgruppen och i princip startat upp och strukturerat nationens miljöarbete från grunden. Med ytterligare en mandatperiod i Seniorskollegiet har för avsikt att revidera investeringspolicyn och cementera miljögruppens arbete på Helsingkrona.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

Joakim svensson

Joakim har under sin tid i seniors vuxit in i rollen som ledamot. Han är engagerad och har ett stort intresse av att föra nationen framåt, inte minst inom organisationsgruppen. Med goda visioner och en härlig energi ser Valberedningen att Joakim är väl införstådd med det fortsatta arbetet som väntar i seniors.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

Robert nyberg

Som ledamot i Seniorskollegiet vill Robert ta steget längre och arbeta strategiskt med mer långsiktiga verksamhetsfrågor. Helsingkronas verksamhet går som vi alla vet väldigt bra nu, men Robert anser att ett viktigt åtagande för Seniors och nationen är att fundera kring hur man kan fortsätta hålla Helsingkrona på topp. Med hans ifrågasättande natur och brinnande engagemang för verksamhetsfrågor och nationen i stort kommer Robert vara ett nytt och bra tillskott till Seniorskollegiet.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Robert Nyberg har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Två ledamöter av Helsingkronagården styrelse

 

Caroline hallbäck

Caroline har genom flera års arbetserfarenhet som revisor och med tidigare engagemang inom Husstyrelsen visat på en stor kunskapsbank om posten. Med tidigare erfarenheter även inom nationen som PQE och poster inom slabbförmannakåren har Caroline ett starkt band till Helsingkrona nation. Med ett gott humör och energi har hon flera olika idéer på hur hon vill utveckla husen och dess förvaltning. Inte minst löftet om ett tredje hus får Valberedningen att tro på Caroline som en god ledamot av Husstyrelsen.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Erika alm

Med en bakgrund av en rad utskottsposter och en gedigen roll inom Helsingkrona Nation som seniorsledamot visar Erika på flera viktiga erfarenheter som Husstyrelsen söker. Men ett stort miljöintresse och enorm energi för att föra de båda husen på rätt väg gällande nya miljöråd kommer Erika vara en frisk fläkt. Hon studerar sin master inom skogsvetenskap och som grundare av miljögruppen på nationen är hon välmeriterad inom ämnet. Valberedningen väljer att nominera Erika till ledamot av Husstyrelsen med gott förtroende att hon kommer göra ett suveränt jobb.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

John Örtengren

 

Valberedningen har fortsatt förtroende för John i sin roll som ledamot i Helsingkronagårdens

styrelse. Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Kewin Erichsen och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post.

Jesper Stenqvist var i egenskap av Husförman adjungerad med yttranderätt till sammanträdena.

 

En suppleant av helsingkronagårdens styrelse

Vakant

 

Mandatperiod om en termin

(20180101-20180630)

Sexmästare

Amanda franzén

Amanda är ett välbekant ansikte på nationen då hon jobbat ett nästintill oöverträffat antal slabb de senaste åren. Jämte sina många slabbpass har hon även hunnit vara Novischförman samt Internationell sekreterare. Valberedningen väljer att nominera Amanda till posten Sexmästare eftersom hon är en taggad, ordnad och påläst person. Med hennes erfarenhet och kunskap kommer hon kunna utveckla posten samtidigt som hon kommer vara ett nyttigt bollplank för aktiva som har idéer de vill genomföra men inte vet hur.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Amanda Franzén och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av denna post

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 23:e november kl 17:59.


Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering
Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar

Amanda Franzén, Valberedningens ordförande

Valberedningen:

Joey Erichsen, Kewin Erichsen, Robert Nyberg & Magdalena Signäs