Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på extrainsatt Nationsmöte den 25 januari 2018

 

Mandatperiod om knappt två kalenderår:
(20180126-20191231)

 

Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse

 

Caroline Hallbäck

 

Caroline har en lång och gedigen erfarenhet av Helsingkrona Nation. Hon blev aktiv på nationen 2007 och har varit förman samt suttit som PQ (nu kallat PQE) i kuratelet. Efter det har hon suttit i husstyrelsen där hon bland annat varit delaktig från start i arbetet med det nya huset. Caroline har även jobbat som revisor sedan 2012 och har en kunskap inom ekonomi som kommer husstyrelsen till användning. Vid fortsatt förtroende så vill Caroline arbeta med att se över så att husen mår bra, utvärdera förvaltningen samt undersöka möjligheterna kring fler boende.

Valberedningen är enig i sitt beslut.
Olivia Book har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

 

John Örtengren

John har suttit i husstyrelsen sedan 2012 och innan dess var han aktiv i bl.a. IT-utskottet. Han har även varit delaktig i flera olika projekt på nationen som att renovera i gillestugan och bygga DJ-båset som fortfarande står kvar. Renoveringar är något som han fortsatt jobba med och där han fått en inblick i industristandarden samt hur man ska tänka långsiktigt. Om John får fortsatt förtroende i husstyrelsen så vill han se bland annat se över om det går att åtgärda de energiläckor vi har på huset för att få ner kostnaderna, samt utveckla kommunikationen mellan husstyrelsen och nationen.

Valberedningen är enig i sitt beslut.
Olivia Book har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet


Vakant

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår:
(20180125-20181231)

 


Lokalförman: Säkerhet


Vakant

 

 

Internationell sekreterare

Vakant

 

 


Alumniförman


Erika Alm

Erika har under sin tid på nationen varit aktiv i flertalet olika förmannaroller, bl.a. som
idrottsförman och novischförman och även som ledamot i seniorskollegiet. Hon har drivit egna
projekt för att bygga upp nationens miljöarbete och är inte rädd för att arbeta och driva på för att göra skillnad där det behövs. Erika är väl införstådd i vad posten som alumniförman innebär och har många ideer om hur man kan förbättra kontakten med Alumnis för att föra kunskap vidare mellan gårdagens till dagens helsingkroniter.


Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

PR-förman: Foto


Amanda Flote

Amanda började studera vid Lunds universitet i höstas förra året och har sedan dess på olika sätt engagerat sig i Helsingkrona. Amanda har länge haft ett intresse för fotografering. Hon har
erfarenhet av fotografering och ljussättning då hon tidigare fotograferat vid teater och andra
event. Amanda är väl införstådd i postens arbetsuppgifter och är taggad på att få vara en del av PR-utskottet. Egenskaper som kreativitet och nyskapande är egenskaper som Amanda besitter, och Amanda vill med sin post vara med och marknadsföra Helsingkrona. Amanda hoppas att posten kommer bli rolig och lärorik, och att hon får möjlighet att utveckla idéer.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 


Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

Vakant

 

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180126-20180630)

 


PR-förman: Grafisk Design


Jonathan Frisk

Jonathan började studera vid Lunds universitet hösten 2017 och har sedan dess engagerat sig på Helsingkrona nation. Förutom att ha arbetat på olika slabb har Jonathan varit med och tagit fram affischer till Helsingkronas novischverksamhet. Jonathan vill göra posten som pr-förman grafisk design mer lättillgänglig och han har idéer om hur pr-utskottet kan utvecklas och är positivt inställd till att skapa ett bra samarbete inom pr-utskottet, samt med nationens övriga utskott. Jonathan har kunskaper inom relevanta program och anser sig ha ett öga för design. Att vara ute i god tid och ha bra framförhållning anser Jonathan vara viktigt, samt att kommunikationen är nyckeln till det mesta.


Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 


PR-förman: Redaktör
Vakant

 

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 18/1 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström