Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar

Följande personer har inkommit som motförslag för val på extrainsatt Nationsmöte den 25 januari 2018

 

Mandatperiod om knappt två kalenderår:
(20180125-20191231)


Två ledamöter av Helsingkronagårdens styrelse


Inga motförslag har inkommit

 

En ledamot av Helsingkronagårdens styrelse med kunskap och kompetens inom juridik, ekonomi eller fastighetsförvaltning och med lång och gedigen erfarenhet från arbetslivet


Ulrika Knutsson

 

 

Mandatperiod om knappt ett kalenderår:
(20180125-20181231)


Lokalförman: Säkerhet


Mark Emilson


Joey Erichsen


Hugo Norinder

 


Internationell sekreterare


Inga motförslag har inkommit

 

 

Alumniförman


Inga motförslag har inkommit

 


PR-förman: Foto


Inga motförslag har inkommit

 


Två revisorssuppleanter för Helsingkrona Nation

 

Sakarias Ekman


Joakim Svensson

 


Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180125-20180630)

 


PR-förman: Grafisk Design


Inga motförslag har inkommit

 


PR-förman: Redaktör


Inga motförslag har inkommit

 

 

 

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström