Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Nationsmöte 1 den 15:e mars 2018

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20180701-20190630)

 

Kurator

Tove Ekman

 

Tove har tidigare erfarenheter av ledarskap, ansvar och är rutinerad när det kommer till planering och struktur då hon läser logistik och management. Hon är van vid problemlösning och att lösa kritiska situationer då hon var med och byggde upp ett nytt företag. Hon fick därifrån erfarenheter kring att ta stort ansvar mot kunderna och på ett innovativt sätt lösa problem som uppstod för att kunna leverera det som förväntades av henne. För posten som kurator är rollen som ledare central och där vill Tove fungera som en tydlig och trygg ledare. Hon har också god insikt i vad som krävs för posten. Tove har ambition och ideér för att välkomna fler utbytesstudenter till nationen genom att göra nationen mer tillgänglig och visa att Helsingkrona verkligen är nationen för alla.


Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Prokurator Social

Maja Dahlbom

 

Med sitt ordningsamma sinne och strävan efter struktur och ordning tror valberedningen att Maja kommer att planera upp arbetet som PQS och klara av det hektiska arbete som posten innebär. Maja har som förman för sittning, eftersläpp och brunch fått en god inblick i Helsingkronas slabbverksamhet. Med brinnande intresse och stor kunskap inom miljöarbete, samt som sittande miljöombud på nationen, är valberedningen övertygad om att Maja kommer att kunna utveckla det arbete som krävs för att förbättra nationens miljötänk och hänga med i tiden. Hon har många ideér om hur man kan förbättra slabben och bland annat minska matsvinn, förbättra källsortering och uppmuntra och leda förmän till ett mer hållbart tänk i sin slabbverksamhet. Maja har även god kunskap kring livsmedelshantering som hon fått både i arbete liksom genom sin utbildning. Valberedningen tror att Maja med sitt lugna men också spralliga natur kommer klara av kniviga situationer på bästa sätt och också vara en sann glädjespridare.

Valberedningen är oenig i sitt beslut.

 

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180316-20180630)

 

Pr-förman: redaktör


Vakant

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 7/3 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström