Helsingkrona Nations valberedning informerar

Helsingkrona Nations valberedning informerar Följande personer har inkommit som motförslag för val på Nationsmöte 2 den 26 april 2018

 

Mandatperiod om ett läsår: (20180701-20190630)

Idrottsförman

Inga motförslag

 

En klubbförman

Inga motförslag

 

En festmästare

Inga motförslag

 

En sexmästare

Inga motförslag

 

NATU-förman

Agnes Ytterberg

Karolina Rosenberg

 

PR-förman – Grafisk Design

Inga motförslag

 

PR-förman – Redaktör

Inga motförslag

 

IT-förman – Webmaster

Fredrik Moberg

Hampus Johansson

Johan Carling

 

IT-förman – Operator

Inga motförslag

 

Spexförman

Inga motförslag

 

Lokalförman – Teknik

Arvid Waldén Myhlback

 

Novischförman

Inga motförslag

 

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse*

Inga motförslag

 

Tre suppleanter till AF:s överstyrelse*

Inga motförslag

 

Mandatperiod om en termin: (20180701-20181231)

En festmästare

Inga motförslag

 

Fyllnadsval om en termin: (20180701-20181231)

 

En ledamot av Seniorskollegiet

Inga motförslag

 

Novischförman

Inga motförslag

 

 

Följande poster tillsätts via fri nominering på nationsmötet

Mandatperiod om ett läsår:
(20180701-20190630)


Två ledamöter av valberedningen


Fyllnadsval om en termin:
(20180701-20181231)


En ledamot av valberedningen

*eniorskollegiet kommer att föreslå att dessa poster ska vakantsättas på Nationsmöte 2

 

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström