Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på det andra nationsmötet den 26:e april 2018

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20180701-20190630)

 

Idrottsförman


Leo Rasmusson

Leo har med sitt brinnande intresse för idrott viljan att driva idrottsverksamheten framåt på nationen. Han har sedan tidigare erfarenhet av att anordna event och turneringar inom racketsport och vill nu skapa fler möjligheter för studenter att sporta tillsammans. Leo är öppen för att fungera som ett bollplank för den som kommer med förslag om aktiviteter att testa på och vill verka för att så många som möjligt ska få möjlighet att delta i evenemangen.


Valberedningen är inte enig i sitt beslut.

Olivia Book och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

En Festmästare


Augusta Manninger

Augusta har under sina två terminer som sittningsförman samt med sin långa erfarenhet från
restaurangbranschen både i kök och servis fått goda kunskaper i hur man ska ordna upp sittningar och planera menyer. Hon är genom sitt arbete van vid att prestera och leda under press och att jobba för gästerna skall få en riktigt bra upplevelse av eventet. Augusta har stort intresse i matlagning och ser fram emot att med posten kunna vidga sina vyer kulinariskt och få chansen att bjuda på varierande och nyskapande menyer.


Valberedningen är enig i sitt beslut.

Olivia Book och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

En Sexmästare


Ebba Elander

Ebba har på nationen varit förman för Winbladhs och är nu sittningsförman. Hon har även jobbat flertalet slabb och har en god erfarenhet av Helsingkronas slabbverksamhet. Utöver sitt arbete i den kontinuerliga verksamheten på nationen har Ebba också visat sin initiativförmåga och engagemang genom att vara med och anordna yoga-brunch på nationen. Att posten som sexmästare är ny på nationen ser Ebba som en rolig utmaning och som en möjlighet att kunna vara med och forma posten. Hon tycker även att det ska bli kul att få samarbeta både med festmästarna och andra förmän för att arrangera event där alla ska trivas och känna sig välkomna. Med ett stort hjärta för nationen och god erfarenhet tror valberedningen att Ebba skulle axla rollen som festmästare på ett ypperligt sätt.

Valberedningen är eniga i sitt beslut

Olivia Book och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

PR-förman: Grafisk Design


Jonathan Frisk

Jonathan har suttit på posten som PR-förman: Grafisk Design i snart 1 termin. Under terminen har han visat goda kunskaper i det arbetet som är ålagt honom. Jonathan är nu sugen på att fortsätta på posten för att fortsätta utveckla den och få fler medlemmar i nationen att intressera sig av grafisk design. Han vill att fler ska få möjlighet att vara med i arbetet med Helsingkronas PR-utskott både för att lära sig mer och för att stödja PR-utskottet i dess arbete. Valberedningen har fortsatt förtroende för Jonathan och anser att han är en utmärkt kandidat för posten..


Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Olivia Book och Kajsa Sikström har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

PR-förman: Redaktör


Oliver Särnehed

Valberedningen har valt att nominera Oliver till PR-förman: Redaktör. Oliver har varit aktiv på nationen sedan hösten 2016 då han gick med i Helsingkronaspexet. Oliver blev terminen efter sittningsförman och är nu på sin andra termin som spexförman. Med idéer om att uppmärksamma Helsingkronaspexets 35 årsjubileum, samt lyfta fram FC Helsingkronas i ett nummer av Helsingkroniten vill Oliver ta sig an posten med brinnande engagemang. Oliver skrev ett uppslag i senaste numret av Helsingkroniten och ser det som en stor utmaning att ta sig an att föra arbetet med Helsingkroniten framåt. Oliver har som mål att även nästkommande upplaga ska gå i tryck. Med sin nyfikenhet och med goda förberedelser anser valberedningen att Oliver är en lämplig kandidat för posten.

Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Olivia Book och Kajsa Sikström har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

Spexförman


Ivan Allgén Takami

Valberedningen har valt att nominera Ivan till spexförman. Ivan har varit aktiv i spexet i fyra terminer, där han är med i sminksektionen. Ivan har också varit med och byggt upp den nya sektionen vieriet i spexet. Förutom att vara en del av dessa två sektioner sitter Ivan i manusgruppen sedan ett år tillbaka och har en god inblick i hur manusarbetet går till. Ivan har som mål att få alla sektioner mer sammansvetsade och fortsätta arbeta för att alla sektioner inom spexet ska känna sig lika sedda. Detta tror Ivan kan göras genom att spexförmännen går runt mer bland de olika sektionerna och framförallt tar sig tid och tillfälle att “hälsa på” de sektioner som arbetar mestadels av tiden under spexet nere i källaren. Valberedningen anser att Ivan är införstådd i vad posten som spexförman kräver av honom.

Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Olivia Book och Kajsa Sikström har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

Novischförman


Jesper Stenqvist

Valberedningen har valt att nominera Jesper till novischförman. Jesper har varit aktiv på nationen sedan 2015. Sedan våren 2016 har Jesper suttit som eftersläppsförman, tandemamiral, husnotarie och sitter som husförman för tillfället. Under novischperioden HT16 var Jesper fadder under nationens novischevenemang vilket han tyckte var väldigt roligt och givande. Jesper har erfarenhet av att stå på mässorna för novischerna vilket han också uppger är något han tycker är bland det roligaste med posten. Att Helsingkronas slogan -Nationen för alla ska var i fokus, samt spridas är något Jesper är villig att arbeta hårt för och lägga ned många timmar på novischarbetet för. Med visioner om att alla ska känna sig välkomna och få en förståelse om vad Lunds studentliv innebär anser valberedningen att Jesper är en lämplig kandidat.


Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Emma Erlandsson och Olivia Book har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

Mandatperiod om en termin:
(20180701-20181231)

 


En Festmästare


Lovisa Tegelberg

Lovisa har under sina terminer som sittningsförman fått bra inblick och erfarenhet kring hur man ska planera och genomföra en sittning. Hon har även många års erfarenhet från restaurangbranschen där hon lärde sig hantera svåra situationer, att ta ansvar och att leda andra. Lovisa har en förkärlek till mat och har visioner om att med posten få utrymme och möjligheter att anordna större och festligare menyer för gästerna.


Valberedningen är enig i sitt beslut.

Olivia Book och Magdalena Signäs har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

Fyllnadsval om en termin
(20180701-20181231)

 


En ledamot av Seniorskollegiet

Ina Ögren

Ina har varit aktiv på nationen sedan 2015 och går nu av sitt år som PQS i kuratelet. Nu vill Ina använda den kunskap och inblick som hon har fått av den dagliga verksamheten för att kunna utveckla och förbättra nationen genom Seniors. Ina vill speciellt engagera sig i HR-gruppen för att förbättra möjligheten för förmännen att lämna feedback och skapa en bättre arbetsplats för alla. Som PQS har Ina även fått en god inblick i Seniors arbete och en stor förståelse för det arbetet man kommer bedriva. Hon är inte bara redo att jobba med det som hon brinner för utan även villig att bidra med den erfarenhet hon har i de arbetsgrupper som kan dra nytta av det. Med ett långsiktigt perspektiv, många visioner och en stor kärlek för Helsingkrona tror valberedningen att Ina skulle göra ett utmärkt jobb som seniorsledamot.


Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Olivia Book och Emma Erlandsson har ej deltagit i beredningen av posten.

 

 

Novischförman


Caroline Älmby

Caroline har tidigare varit engagerad på nationen som lunchförman och jobbat flertalet slabb på nationen. Caroline studerar ett internationellt program och var hösten 2017 ansvarig för introduktionsveckorna på sitt program. För tillfället studerar Caroline utomlands, men kommer tillbaka till Lund i maj och är då beredd att lägga ned den tid det krävs för att planera ihop en höst fylld med många och roliga evenemang. Caroline vill lägga mycket fokus på att inkludera de internationella studenterna som inte är vana vid svensk kultur, dels genom att lära dem om svenska seder såsom kräftskiva, dels genom att göra evenemang som är anpassade för en bredare grupp av kulturer. Caroline har stor erfarenhet av att anordna evenemang,
både från sin post som introduktionsansvarig på sitt program, men även från scouterna där hon har varit lägeransvarig och funktionär vid större evenemang. Valberedningen anser att Caroline är en väl lämpad kandidat för posten.


Valberedningen är eniga i sitt beslut.

Olivia Book och Emma Erlandsson har ej deltagit i beredningen av posten.

 

Vakanta poster


Mandatperiod om ett år:
(20180701-20190630)


NATU-Förman


IT-Förman: Webbmaster


IT-Förman: Operator


Lokalförman: Teknik


Klubbförman

 

 

Tre ledamöter till AF:s överstyrelse


Tre suppleanter till AF:s överstyrelse


Två ledamöter av valberedningen

 

Fyllnadsval om en termin:
(20180701-20181231)


En ledamot av valberedningen

 

 

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 19/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Emma Erlandsson,
Magdalena Signäs & Kajsa Sikström