Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Seniorsmötet den 5 september 2018

 

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20180905–20181231)


PR-Förman: Foto

Lovisa Johnson

Lovisa kommer börja sitt första år som student, ska flytta in på Helsingkrona Nation och ser posten som en möjlighet att lära känna folk och bli delaktig i studentlivet med detsamma. Hon är beredd att lägga tid och energi på posten. Med mycket energi och med meriter med publicerade bilder i sin hemstads tidning, anser valberedningen att Lovisa skulle göra ett bra jobb som PR-Förman: Foto.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Ina Ögren och Olivia Book har ej deltagit i beredningen av denna post.

 

Vakanta poster

Mandatperiod om knappt en termin:
(20180905-20181231)

PR-förman: Film

Alumniförman

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/8 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Erik Hickery, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willén, Ina Ögren, Laura Schmitz och Olivia Book