Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Nationsmöte 1 den 18 oktober 2018

 

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190101-20191231)


Prokurator Ekonomi

Fritjof Lindström

Valberedningen har valt att nominera Fritjof Lindström till Prokurator Ekonomi. Fritjof har stor erfarenhet av Lunds studentliv, inte minst på Helsingkrona. Fritjof är inne på sin sjätte termin som förman och har bland annat haft två tunga poster som barmästare och övermarskalk för Tornafesten. Som barmästare har han jobbat med redovisning och fått stor insyn i nationens dagliga verksamhet. Han sitter även med i Vårdvetenskapliga föreningens fullmäktige där de bland annat diskuterar föreningens budget. Fritjof har ett stort driv och brinner för nationen. Valberedningen anser att Fritjof är insatt i vad posten innebär och väl förberedd inför ett kuratelseår.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

Notarie

Caroline Älmeby

Valberedningen har valt att nominera Caroline Älmeby till Notarie. Caroline har haft ett flertal förmannaposter på nationen, bland annat som novischförman. Hon har även varit med och grundat styrelsen på sitt program i utvecklingsstudier och sitter för tillfället som sekreterare. Caroline ser fram emot att lära sig mer om PR och vill lyfta fram utskotten, vilka hon tror har stor potential. Hon vill också utveckla novischperioden ytterligare. Valberedningen anser att Caroline är väl förberedd inför posten och insatt i vad den innebär samt bedömer att hon kan bidra med mycket energi till kuratelet.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 11 oktober kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Olivia Book, Erik Hickery, Daniel Willén och Ina Ögren