Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på seniorsmötet onsdagen den 30 januari 2019.

Fyllnadsval om knappt en mandatperiod:
(190130-191231)

Arkivarie

Alumniförman

Fanbärare

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 21/1 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård