Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Seniorsmötet den 30 januari 2019

Fyllnadsval om knappt ett år:
(190130-191231)

Fanbärare

Hugo Dahlbom

Hugo är en före detta lunchförman som nu önskar fortsätta sitt engagemang inom helsingkrona som fanbärare. Hugo trivs väl på Helsingkrona och ser fram emot att representera nationen på de tillfällen då fanan ska bäras. Valberedningen är eniga om att Hugo i rollen som fanbärare kommer låta Helsingkronas fana vaja stoltast vid universitetens event.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Laura Schmitz har ej deltagit i beredningen av denna post.

Alumniförman

Vakant

Arkivarie

Vakant

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 29/1 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård