Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Nationsmöte 1 den 14 mars 2019

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190701-20200630)

Kurator

Augusta Manninger

Valberedningen har valt att nominera Augusta Manninger till posten som Qurator. Augusta har en tydlig vision om ledarskap och besitter verktygen för att implementera denna, verktyg som hon fått med sig genom sin utbildning som tydligt är inriktad mot ledarskap och organisationsutveckling. I stressiga eller krävande situationer litar Augusta till sin egen förmåga och är inte rädd för att ta kommando och en ledande roll om så behövs, men skyr inte att fråga andra om hjälp. Med en förmåga att väcka engagemang och sprida energi och med fokus på kollektivets bästa är Valberedningen övertygad om att Augusta skulle vara en god tillgång till Helsingkronas kuratel.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Laura Schmitz har ej deltagit i beredningen av denna post.

Prokurator Social

Robert har länge varit aktiv på nationen och har genom sitt nationsengagemang mycket gedigen erfarenhet inom slabbverksamheten. Han har bland annat varit festmästare, Winbladhsförman och lunchförman. Sedan ett och ett halvt år tillbaka sitter Robert även i Seniors. Som senior är han med i nationens verksamhetsutvecklingsgrupp, en grupp som bland annat arbetar med att utveckla uppgifter som PQS:en sedan implementerar i den dagliga verksamheten. Robert har även haft ett flertal ideella uppdrag utanför nationen, bland annat som sexmästare i Vieriets ledningsgrupp i Karnevalen 2018. Robert har god insikt i vad ett år som PQS kommer innebära. Han vill under sin mandatperiod främst fokusera på att skapa transparens mellan kuratelet och förmannakåren. Valberedningen anser att Robert, med hänsyn till hans för posten adekvata erfarenheter, kommer kunna fungera som kuratelets trygga punkt, både för förmän, tjänstemän och övriga medlemmar.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Maria Framgård har ej deltagit i beredningen.

Fyllnadsval om knappt en mandatperiod:

(190314-191231)

Arkivarie

Vakant

Alumniförman

Vakant

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 7/3 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård