Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande post nomineras till Seniorsmöte den 24 april 2019

Mandatperiod om ett verksamhetsår:

(20190701-20200630)

Barmästare

Pontus Gersne

Med sina terminer som Fredman- samt Cocktailförman har Pontus Gersne god insyn i dryckeshanteringen på Helsingkrona Nation. Som sittningsansvarig i F1 Röj-ledningen har han arbetat med beställningar och fått gedigen erfarenhet av ansvarsposter. Pontus sitter även med i Snörsjöabalens kommitte. Pontus har ett stort intresse för diverse alkoholhaltiga och alkoholfria drycker samt dryckesmatching. Han ser mycket fram emot att utveckla dryckesutbudet på Helsingkrona. Pontus är fullt medveten om tiden som behöver läggas ner på posten och valberedningen anser att Pontus kommer göra ett utmärkt jobb som barmästare under sin mandatperiod.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Maria Framgård och Daniel Willén har inte deltagit i beredningen av posten.

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 17/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering-barmastare

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård