Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande poster nomineras till det andra ordinarie nationsmötet den 2 maj 2019

Mandatperiod om ett läsår:

(20190701-20200630)

Idrottsförman

Sara Forsberg

Sara är relativt ny i Lund men ser fram emot nya utmaningar som förman. Sara är en van idrottare och får mycket glädje ifrån att träna, särskilt med andra och ser nu fram emot att få hålla i roliga aktiviteter för att få fler Helsingkroniter att röra på sig. Sara har erfarenheter från tidigare engagemang inom idrottsvärlden där hon bland annat arrangerat tävlingar och klubbmästerskap inom orientering. Sara ser fram emot att samarbeta med andra nationers idrottsutskott och andra utskott på nationen samt att varje vecka få hålla i “springa med Helsingkrona”. Valberedningen är övertygad om att Sara med sin energi kommer få hela nationen i rörelse.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Joakim Svensson och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

En klubbkoordinator

Karolina Rosengren

Karolina är en erfaren medlem av förmannakåren med andra betydande ansvarsposter i bagaget. Hon är väl insatt i postens åtaganden och ser mycket fram emot att få arbeta kreativt och utveckla klubbverksamheten. Hon är en person som utstrålar energi och har mycket att bidra med till såväl förmannakåren som posten specifikt. Med bra musiksmak och insikten i hur viktig klubbverksamheten är så känner sig valberedningen trygga i att nominera Karolina till klubbkoordinator.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Laura Schmitz och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

En festmästare

Vakant

En sexmästare

Nicolas Pershaf

Nicolas är en frisk fläkt med mycket driv som nu söker till sexmästare för att ta mer ansvar. Han har under sin tid som aktiv tagit sig tid att arbeta de flesta evenemang och slabb. Genom detta anser valberedningen att Nicolas har god insikt i nationens löpande verksamhet och erfarenheter som är relevanta för posten. Han har ett stort matlagningsintresse, är duktig på att kommunicera och presterar väl under stress. Således anser valberedningen att Nicolas är väl lämpad för posten som sexmästare.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Laura Schmitz och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

NATU-förman

Matilda Mörk Johansson

Mathilda har varit aktiv på nationen sedan HT17. Hon har suttit som Idrottsförman och VT19 är hon Tandemgeneral. Hon har erfarenhet av att arrangera evenemang, både som förman på nationen och i arbetslivet. Matilda har konkreta visioner med vad hon vill åstadkomma under sin mandatperiod. Hon vill bland annat att NATU-aktiviteterna ska bli mer synliga för ett större antal medlemmar. Hon ser positivt på de fria tyglarna som kommer med posten och har idéer på evenemang hon vill arrangera.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Joakim Svensson och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

PR-förman – Grafisk Design

Vakant

PR-förman – Redaktör

Vakant

IT-förman – Webmaster

Erik Gullberg

Erik Gullberg har tidigare suttit som IT-Förman Webmaster och har därmed god insikt i vad posten innebär. Utöver denna förmannapost har han arbetat i nationens slabbverksamhet. Han har gedigen erfarenhet av att arbeta med datorer samt att kunna arbeta med de verktyg som krävs för posten. Han är medveten om det samarbete mellan övriga IT-förmän, boende och kuratel som posten innebär. Erik har konkreta visioner för vad han vill åstadkomma under sin mandatperiod.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

IT-förman – Operator

Joel Bångdal

Joel Bångdal studerar data vid LTH samt är med i ARKAD där han arbetar med utveckling och interna system. Han har ett stort intresse för datorer och har erfarenhet av att problemsöka teknik av diverse slag. Joel har väldigt lätt att lägga tid på posten, har inga problem med att rycka ut för att lösa problem på obekväma tider samt finner det som en utmärkt möjlighet att få jobba praktiskt med IT utanför sin skola. Valberedningen är övertygade om att Joel kommer vara ett bra tillskott till IT-utskottet.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Joakim Svensson och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Spexförman

Ulrika Fridh

Ulrika Fridh har efter flera terminer i Helsingkronaspexet en god insyn i hur spexet är strukturerat och hur det fungerar. Som sektionschef för sexmästeriet så har Ulrika redan en ledarroll inom spexet och känner att hon är redo att ta nästa steg. Hon har ett väldigt starkt engagemang för spexet och fler visioner om hur utskottet kan bli ännu bättre. Med god insikt i vad hon kan bidra samt komplettera den andra spexförmannen med så Valberedningen är övertygade om att Ulrika kommer göra ett utmärkt jobb som spexförman.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Joakim Svensson och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Lokalförman – Teknik

Arvid Walden Myhlback

Arvid Walden Myhlback har under sin tid som sittande Lokalförman - Teknik fått god insyn i hur tekniken fungerar i Helsingkronas lokaler. Han har goda erfarenheter från posten, tekniksektionen i Helsingkronaspexet samt från olika event med företaget TL-sound. Arvid har goda visioner om hur ljus och ljud kan uppdateras, samt att utöka samarbetet med andra förmän. Valberedningen har fullt förtroende för att Arvid kommer göra ett utmärkt jobb.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Novischförman

Leo Rasmusson

Leo har tidigare varit som idrottsförman på nationen och har i denna roll fått erfarenhet av att skapa engagemang och att planera event. Leo vill nu fortsätta att locka nya medlemmar genom att hålla i nationens novisch-period. Leo vill under mandatperioden hålla event som passar alla, både de som vill och inte vill festa. Valberedningen är övertygad om att Leo, med sitt inbjudande och engagerande sätt kommer att locka till sig en ny generation Helsingkroniter.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

En festmästare

Matilda Klang

Matilda är en erfaren förman som nu söker nya utmaningar och ansvarsområden. Hon ser mycket fram att hålla i nationens interna evenemang och betonar vikten av att ha spännande och attraktiva sittningar. Hon har betydande erfarenheter inom projektledning och har planer på att ta med sina lärdomar in i köket. Matilda har ett stort matlagningsintresse samt betonar särskilt hur viktigt det är med nya tankar och idéer samtidigt som hon brinner för bra vegetariskt mat. Med denna bakgrund känner valberedningen stort förtroende för att Matilda kommer axla rollen som festmästare väl.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Laura Schmitz och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

Tre ledamöter av Seniorkollegiet

Jesper Stenqvist

Jesper Stenqvist har gedigen erfarenhet inom Helsingkrona och är väl insatt i hur nationen är uppbyggd. Han har bland annat suttit som heltidsarvoderad husförman för nationen under perioden HT17-VT18. Han har även varit Tandemgeneral, Novischförman och Klubbförman. Han har även varit aktiv i en rad studentorganisationer utanför Helsingkrona. Jesper vill under sin mandatperiod som seniorsledamot utveckla arbetet med studiecirklarna och har tydliga visioner om hur detta skulle gå till. Som seniorsledamot vill Jesper även vara delaktig i nationens verksamhetsutvecklingsgrupp.

Tove Ekman

Tove är en erfaren förman som innan sitt år som kurator varit aktiv inom såväl den löpande- som utskottsverksamheten. Under sitt år som kurator har Tove erhållit en mycket värdefull kompetensbild vilket valberedningen värderar högt. Bland annat besitter hon värdefulla kunskaper om Akademiska föreningen och Kuratorskollegiet, och har även under sitt år som heltidare suttit med i seniors som sammankallande. Tove har många frågor som hon önskar driva vidare och utveckla och valberedningen anser att hon med bakomliggande erfarenheter och aktuella kunskaper utgör en viktig del av nationens framtida utveckling.

Peter Kempe

Peter Kempe sitter för närvarande som PQS i nationens kuratel. Från sitt år som heltidsarvoderad har han fått stor insikt i hur nationen är uppbyggd och fungerar, särskilt slabbverksamheten. Peter har varit aktiv på nationen sedan HT15 och har haft ett flertal förmannaposter, bland annat har han suttit som barmästare. Som seniorsledamot vill Peter fokusera på nationens avtalsgrupp och verksamhetsutvecklingsgrupp. Han vill även utveckla hur nationens belöningssystem fungerar samt bedriva utvärderingar av kuratelarnas arbetsbelastning. Valberedningen anser att Peter är väl medveten om vad posten som seniorsledamot innebär.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

Fyllnadsval om drygt en termin:

(20190502-20191231)

Arkivarie

Hanna Månsson

Hanna har ett flertal förmannaposter bakom sig på nationen, både inom slabb- och utskottsverksamheten. Hon känner nu att hon har god insikt i nationen och dess samtid och vill nu blicka bakåt i Helsingkronas historia. Hanna är nyfiken på att som arkivarie få utforska alla klenoder och spännande ting som finns att finna i nationens arkiv och att få visa upp dem för de nutida medlemmarna. Valberedningen är övertygad om att Hanna Månsson med sin förkärlek till gamla saker kommer göra ett gott jobb som arkivarie.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Daniel Willén och Maria Framgård har ej deltagit i beredningen av posten.

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 25/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård