Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande post nomineras till Seniorsmöte den 4 juni 2019

Mandatperiod om drygt en termin:

(20190604-20191231)

PR-Förman: Foto

Mathilda Hultberg

Valberedningen har valt att nominera Mathilda Hultberg till posten PR-förman Fotografering. Mathilda har ett stort intresse för fotografi och bildredigering, och har en klar bild av vad posten innebär. Med tydliga visioner och kreativa idéer för mandatperioden anser valberedningen att Mathilda är väl lämpad för posten som PR-Förman Foto.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

Joakim Svensson har ejdeltagit i beredningen av posten.

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 30/5 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård