Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande post skall tillsättas på seniorsmötet onsdagen den 24 april 2019.

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190701–20200630)

Barmästare

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 3/4 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård