Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande post skall tillsättas på seniorsmötet tisdagen den 4 juni 2019.

Fyllnadsval om drygt en termin:
(190604-191231)

PR-förman: Foto

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 22/5 kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård