Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på vårens första nationsmöte 14 mars 2019.

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20190701-20200630)

Kurator

Prokurator Social

Fyllnadsval om knappt en mandatperiod:
(190314-191231)

Arkivarie

Alumniförman

 

förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 21/2 kl 17:59.
förslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård