Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på vårens andra ordinarie nationsmöte torsdag den 2:a maj 2019.

Mandatperiod om ett läsår:

(20190701-20200630)

Idrottsförman

En klubbförman

En festmästare

En sexmästare

NATU-förman

PR-förman – Grafisk Design

PR-förman – Redaktör

IT-förman – Webmaster

IT-förman – Operator

Spexförman

Lokalförman – Teknik

Novischförman

Val, efter fri nominering på mötet, om mandat mandatperiod om ett läsår:

(20190701-20200630)

Två ledamöter av valberedningen

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

En festmästare

Fyllnadsval, efter fri nominering på mötet, om mandat mandatperiod om drygt en termin:

(20190701-20191231)

Två ledamöter av valberedningen, varav minst en ska vara seniorsledamot

Fyllnadsval om en termin:

(20190701-20191231)

Tre ledamöter av Seniorkollegiet

Fyllnadsval om drygt en termin:

(20190502-20191231)

Arkivarie

 

förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 11/4 kl 17:59.
förslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Laura Schmitz, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Daniel Willen, Joakim Svensson, Kajsa Sikström & Maria Framgård