Utlysning av stipendier HT19

Utlysning av stipendier HT 2019

Följande stipendier utlyses av Helsingkrona Nations Kurator 2019-10-08.
Ansökan skall ha inkommit till expeditionen senast 2019-10-22 18.00
Ansökningsblanketter finns att hämta på expeditionen eller här

OBS! För att ansökan skall beaktas måste Helsingkronas egen blankett användas.

Kvalificerade sökande är de som:

* studerar vid universitet eller högskola som ger behörighet till medlemskap i nationen
* som har studerat vid högskola i minst 3 terminer
* och som har varit medlemmar i Helsingkrona i minst 3 terminer

1. Emmy Ekbergs Stipendiefond nr 2

Sökande: Alla
Företräde: Juriststuderande

2. Emil Heijnes stipendiefond *

Sökande: Jurister
Företräde: Studentexamen vid Gossläroverket i Helsingborg eller Studentexamen i HBG.

* Eventuellt företräde måste strykas

** Vid resestipendie ska ansökan ske innan avresa till utlandsstudier

3. Martha P:son Hennings Stipendiefond

Sökande: Medicinare
Företräde: En medicinare som visar sig äga anlag för vetenskaplig forskning

2. Arvid Leire

Sökande: Medicinare

5. Konviktoriefonden

Sökande: Alla
Företräde: Den som på något sätt bidragit eller verkat för kamraterna eller studenternas gemensamma bästa

6. Karl & Emma Petrén

Sökande: Alla

7. Thorild Dahlgren

Sökande: Resestipendium företrädelsevis för studier i utomskandinaviska länder. Till studerande vid mat- nat, hum, sam, ek, jur fakulteten eller LTH
Företräde: Den som ägnar sig åt ren eller tillämpad matematik

OBS! Reseberättelse skall inges till nationen

Lycka till!

Agusta Manninger

Kurator Helsingkrona NAtion