Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Helsingkrona Nations valberedning nominerar

Följande personer nomineras till val på Nationsmöte 1 den 17 oktober 2019

Mandatperiod om knappt en termin:

(20191017-20191231) 

PR-Förman: Foto

Karolina Linton Wahlgren

Valberedningen har valt att nominera Karolina Linton Wahlgren till posten som PR-förman: Foto.
Karolina har erfarenhet av att hjälpa till med fotografering under klubben och ett stort personligt intresse för fotografering. Karolinas passion för att producera bilder från klubbar och events
som verkligen visar hur roligt man har på schlager gör att valberedning är övertygade om att Karolina kommer göra ett utmärkt jobb på posten.

Mandatperiod om ett kalenderår:
(20200101-20201231)


Prokurator Ekonomi

Nicolas Pershaf

Valberedningen har valt att nominera Nicolas Pershaf till posten som Prokurator Ekonomi. Nicolas har
flera tidigare erfarenheter som valberedningen tror kan komma till nytta under mandatperioden, där
bland, samarbete och deadlines från jobbet ingick. Nicolas tidigare erfarenheter inom nationen är att han
två terminer suttit som klubbförman och sitter nu på posten som sexmästare. Nicolas studerar
juristprogrammet och har därifrån fått god kännedom om bland annat bokföringslagen. Nicolas har en
god förförståelse om samarbetet mellan poster och utskott, samt har en bra förståelse hur man behandlar
misstag samt hur man går tillväga under stress. Nicolas passion och engagemang i nationen samt hans syn på välkomnandet av nya medlemmar kan smitta av sig gör att valberedningen tror att Nicolas kommer att göra ett bra jobb på posten.

Valberedningen är inte enig i sitt beslut.

 

Notarie

Matilda Mörk Johansson

Valberedningen har valt att nominera Matilda Mörk Johansson till posten som Notarie. Matilda har flera
års erfarenhet på nationen och olika förmannaposter och engagemang. Hon har precis tagit sin kandidat
inom kommunikation vilket gör Matilda till en kandidat med kunskaper i hur man når ut till rätt
målgrupp, hur man hänger med i teknik-trender online och hur man skall marknadsföra nationen på bästa
sätt. Matilda arbetar som projektledare för svenska fotbollsförbundet och har även erfarenhet av arbeta
med event och eventplanering. Matilda har visioner om att utveckla nationens närvaro på sociala plattformar och att utöka arbetet med utskottsförmännen, samt att underlätta för utskotten att arbeta över gränserna. Valberedningen är övertygad om att Matilda med sitt engagerande sätt kommer göra ett utmärkt arbete som notarie.

Valberedningen är enig i sitt beslut.

 

 

Motförslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 10 oktober kl 17:59.
Motförslag lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Kajsa Sikström, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Fredrik Abrahamsson, Jesper Stenqvist & Markus Krook