Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Helsingkrona Nations valberedning utlyser

Följande poster skall tillsättas på Nationsmöte 1 den 17/10 2019.

Mandatperiod om ett kalenderår
(20200101-20201231)

Prokurator Ekonomie

Notarie

Fyllnadsval om knappt en termin:
(20191017-20191231)

PR-förman: Foto

En ledamot till valberedningen

Observera: Poster till Valberedningen kommer nomineras och tillsättas under nationsmötet.

Vid frågor kontakta: valberedning@helsingkrona.se.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 25/9 kl 17:59.
Nomineringar lämnas via nomineringsformulär på
helsingkrona.se/nominering

Dator med internetuppkoppling finns att låna på expeditionen. Endast undertecknade förslag beaktas.

Med vänliga hälsningar
Kajsa Sikström, Valberedningens ordförande

Valberedningen:
Fredrik Abrahamsson, Jesper Stenqvist & Markus Krook