Värdegrund

För oss på Helsingkrona Nation är medlemmarna och besökarna det viktigaste vi har. Därför arbetar vi aktivt för att alla som kommer i kontakt med nationen ska känna sig välkomna och trygga. Som led i detta arbete har vi både särskilda representanter och rutiner för att säkerställa detta.

 

Likabehandling

Helsingkrona Nations likabehandlingsombud har till uppgift att se till att alla på nationen behandlas respektfullt och på ett likvärdigt sätt. Förutom att se till att vår likabehandlingspolicy efterföljs och uppdateras, så arbetar de kontinuerligt med likabehandlingsfrågor på nationen. Exempelvis så stöttar de nationen aktiva medlemmar och samarbetar de med övriga i Lund som sköter liknande frågor, så som LU:s studentombudsman.

Här kan du ladda ner vår likabehandlingsplan

 

Ansvarsfull Alkoholhantering

Studentlivet i Lund erbjuder mängder av fester och roliga aktiviteter över terminerna. Vi tycker det är viktigt att alla nationsaktiva hos oss vet hur man hanterar alkohol
på ett ansvarsfullt sätt för att se efter våra besökares hälsa och säkerhet. Därför har vi en alkoholpolicy som alla som arbetar vid nationen kan använda
som ett verktyg när de arbetar på våra restauranger och nattklubbar.

Här kan du ladda ned vår alkoholpolicy

 

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra likabehandlingsombud på likabehandling@helsingkrona.se
 

MILJÖPOLICY

Helsingkrona nation har som vision att miljöarbetet ska genomsyra all verksamhet och att ständigt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Nationens främsta syfte är att tjäna sina medlemmars intressen, och för att kunna göra det är ett gott miljöarbete essentiellt. Som en av Lunds största nationer tar Helsingkrona sitt samhällsansvar för miljöfrågor på stort allvar.

Här kan du ladda ner vår miljöpolicy